Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định quy định về xúc tiến đầu tư họp phiên thứ nhất

Ngày 24/9/2020, Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định quy định về xúc tiến đầu tư họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập là đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,...

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MPI

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MPI

Theo dự thảo Nghị định, phạm vi điều chỉnh của Nghị định sẽ quy định chi tiết Luật Đầu tư về xúc tiến đầu tư bao gồm các nội dung tổ chức và thực hiện xúc tiến đầu tư ở trong nước và nước ngoài. Thực hiện quản lý nhà nước, cơ chế điều phối và phối hợp trong xúc tiến đầu tư. Nghị định áp dụng cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện xúc tiến đầu tư.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, để Luật Đầu tư đi vào cuộc sống thì Chính phủ phải ban hành các Nghị định hướng dẫn, trong đó có Nghị định về xúc tiến đầu tư. Thời gian qua, hoạt động xúc tiến đầu tư đã được thực hiện, hình thành căn bản bộ máy tổ chức về xúc tiến đầu tư. Đây là một cơ hội tốt để có một văn bản điều chỉnh hoạt động xúc tiến đầu tư một cách bài bản nhất, để xây dựng một hệ thống pháp lý chắc chắn.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá, đây là một Nghị định quan trọng, cần có đánh giá cụ thể đối với hoạt động xúc tiến đầu tư trong thời gian qua để xây dựng một Nghị định có giá trị, thực hiện khả thi và có hiệu quả. Đồng thời, lưu ý về một số vấn đề trong quá trình xây dựng Nghị định, đó là phải tuân thủ các quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; bám sát các quy định hiện hành, trình tự, thủ tục hồ sơ. Phải có báo cáo đánh giá tác động giải trình cụ thể. Quan điểm về xúc tiến đầu tư thời gian tới phải làm như thế nào, thực hiện ở những cấp nào và thời gian thực hiện. Tại phiên họp, đại diện Cục Đầu tư nước ngoài đã trình bày nội dung Dự thảo Nghị định được xây dựng gồm 8 chương và 40 Điều. Kết cấu Nghị định được xây dựng mới, nội dung quy định những vấn đề đang đặt ra hiện nay là đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, bao gồm: các hoạt động xúc tiến các dự án, cụm dự án trọng tâm, trọng điểm, liên vùng, liên ngành. Ưu tiên các dự án có quy mô lớn, gắn với chuỗi cung ứng, có tác động lan tỏa tới phát triển kinh tế - xã hội. Kết nối các cơ quan, tổ chức xúc tiến đầu tư trong nước với các đối tác và nhà đầu tư quốc tế. Ưu tiên các hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp thông qua thể chế tài chính, các tổ chức tư vấn đầu tư quốc tế uy tín, các tập đoàn công nghệ đứng đầu thế giới. Các hoạt động xúc tiến đầu tư tham gia vào xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đảm bảo tính liên kết giữa các hoạt động xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại và du lịch, tạo hiệu ứng tổng hợp cho công tác xây dựng hình ảnh, môi trường đầu tư. Các loại tài liệu, ấn phẩm xúc tiến đầu tư sử dụng công nghệ số, các nền tảng đa phương tiện để quảng bá, góp phần tiết kiệm ngân sách, tăng hiệu quả xúc tiến đầu tư…

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung các quy định xác định rõ mục tiêu của từng loại chương trình xúc tiến đầu tư. Tiếp tục duy trì hai loại chương trình là chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia và chương trình xúc tiến đầu tư do các Bộ và địa phương thực hiện. Bổ sung quy định về hệ thống cơ quan xúc tiến đầu tư và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan bộ, ngành trung ương với nhau và bộ, ngành trung ương với địa phương.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập đã có những ý kiến góp ý, trao đổi thẳng thắn để hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định. Đây là cơ sở để Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập tổng hợp xây dựng Nghị định đồng bộ và thống nhất, bám sát các quy định hiện hành, tuân thủ đúng các trình tự thủ tục và hồ sơ góp phần xây dựng Nghị định có tính khả thi và hiệu quả./.