UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quý IV/2020

Với tinh thần luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, xem sự phát triển doanh nghiệp là trụ cột trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; “sức khỏe” của doanh nghiệp là “sức khỏe” của nền kinh tế và chính quyền phải phục vụ tốt nhất cho hoạt động doanh nghiệp. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quý IV/2020.

Theo Kế hoạch Hội nghị tổ chức một buổi, dự kiến vào cuối tháng 11/2020. Hội nghị lần này sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp làm ăn, kinh doanh và ổn định sản xuất trở lại sau dịch Covid – 19 và thiệt hại nặng nề do bão số 9, đồng thời đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư vào tỉnh.