KHU CÔNG NGHIỆP - ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ VSIP QUẢNG NGÃI

Khu Công nghiệp – Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi nằm tại xã Tịnh Phong và Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi được khởi công xây dựng từ năm 2013. Dự án có diện tích qui hoạch 1.700ha , trong đó Khu Công nghiệp là 1.143ha và Khu đô thị dịch vụ là 554ha. Đến nay sau hơn 3 năm hoạt động, Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi đã thu hút được 14 nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư gần 240 triệu USD. Hiện đã có 7 dự án FDI đã đi vào hoạt động, thu hút được khoảng 3.400 lao động tại địa phương và góp phần đáng kể vào tiến trình công nghiệp hóa-đô thị hóa tại Quảng Ngãi.

Các ngành đang thu hút đầu tư của VSIP bao gồm thực phẩm – nước giải khát, các mặt hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), lắp ráp linh kiện điện tử và May mặc, May túi, May giày, Dệt, Cơ khí chính xác và các ngành công nghiệp nhẹ khác.

Quy hoạch tổng thể:

Tổng quy hoạch dự án: 1.700 ha
• Khu Công nghiệp: 1.143 ha
• Khu Đô thị & Dịch vụ: 554 ha

Lợi thế đầu tư:

- Ưu đãi thuế TNDN: 10% trong 15 năm
- Ưu đãi thuế TNCN: giảm 50%
- Chi phí lao động: vùng 3
- Hạ tầng & Tiện ích:
o Nước cấp: 5,000 m3/ngày (GĐ 1)
o XLNT: 6,000 m3/ngày (GĐ 1)
o PCCC: 24/7