TIN TỨC, SỰ KIỆN

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

09 Tháng Ba 2023
Lượt xem: 333     Phản hồi: 0

Chiều 8/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi làm việc với Sở KH&ĐT về nhiệm vụ công tác năm 2023. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2022, Sở KH&ĐT đã cơ bản thực hiện hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ trong chương trình công tác và các nhiệm vụ phát sinh. Xây dựng hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Bộ KH&ĐT thẩm định. Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 29 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 8.570 tỷ đồng.

Tham mưu UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Kết quả, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh đạt khá cao, đứng thứ 6 toàn quốc. Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản, Chỉ thị, Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Xây dựng kịp thời, chất lượng các báo cáo định kỳ để UBND tỉnh điều hành, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh.

Sở KH&ĐT đã tham mưu có hiệu quả công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, góp phần khơi thông điểm nghẽn trong việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Triển khai xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm bản đồ số đầu tư Quảng Ngãi nhằm quản lý và phát triển công tác xúc tiến trên nền tảng số, góp phần thức đẩy nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến vào tỉnh Quảng Ngãi.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại buổi làm việc.

Năm 2023, Sở KH&ĐT sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình công tác, các nhiệm vụ đột xuất của UBND tỉnh trong năm 2023. Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Chủ động rà soát các nội dung, chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đồng thời, tham mưu, đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh năm 2023. Tiếp tục tham mưu hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đẩy mạnh và đổi mới công tác xúc tiến, thu hút đầu tư. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang đầu tư tại tỉnh để triển khai thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được khá toàn diện của Sở KH&ĐT trong năm 2022, góp phần quan trọng vào thành quả chung của tỉnh Quảng Ngãi. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, với khối lượng công việc lớn nhưng Sở đã tham mưu đúng thời gian và chất lượng ngày càng được nâng cao; tham mưu tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc đối với các dự án trong và ngoài ngân sách trên địa bàn; đồng thời, đã làm tốt cầu nối giữa Bộ KH&ĐT và tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu Sở KH&ĐT cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là, công tác hỗ trợ doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả cao. Trong quá trình tham mưu phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa sát với thực hiện nên dẫn đến một số dự án điều chỉnh kế hoạch vốn nhiều lần. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư chưa có đổi mới, còn rập khuôn, hình thức. Công tác tham mưu, tổng hợp đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội có lúc chưa sâu, sát đối với từng lĩnh vực.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu Sở KH&ĐT cần tham mưu đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, trách nhiệm tham mưu về mặt quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành. Trong đó, lưu ý Sở phải là cơ quan chính trong việc tham mưu cho lãnh đạo tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phải đạt cho được các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2021 – 2025; trong đó, cần tập trung thực hiện có hiệu quả 2 chỉ tiêu tăng trưởng và thu ngân sách trong từng năm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành đảm bảo giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 đạt 100%; đẩy mạnh việc cải thiện môi trương đầu tư; tập trung các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp, xúc tiến, mời gọi đầu tư…

 

Theo baoquangngai.vn