TIN TỨC, SỰ KIỆN

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chung sức, đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ KTXH năm 2023

19 Tháng Mười Hai 2022
Lượt xem: 667     Phản hồi: 0

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào sáng 08-12, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có bài phát biểu làm rõ thêm một số kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại trong năm 2022 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2022 đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX; là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã đặt ra. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những mặt thuận lợi, tỉnh ta cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức đan xen.

Tuy nhiên, với ý chí, sự tự tin, bản lĩnh, tinh thần dám nghĩ dám làm, sự chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, khoa học, hiệu quả của Lãnh đạo tỉnh cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ và tham gia tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, năm 2022 kinh tế - xã hội của tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực, toàn diện trên các mặt và được Lãnh đạo Trung ương đánh giá là một trong những điểm sáng nổi bật của cả nước.

Trong 25 chỉ tiêu chủ yếu đề ra năm 2022, tất cả đều đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó, có 14 chỉ tiêu vượt, gồm: 7 chỉ tiêu về kinh tế, 6 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 1 chỉ tiêu về tài nguyên môi trường. Nổi bật là tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,08% so với năm 2021. GRDP bình quân đầu người ước đạt 97,67 triệu đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 6%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 129.000 tỷ đồng, tăng 6,8%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 20% so với năm 2021, vượt 16% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 34.167 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 33,2 nghìn tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2021…

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, điều đáng mừng là đến thời điểm này, Tỉnh ta đã hoàn thành việc xử lý đối với phần hụt thu năm 2019, 2020 (khoảng 6.000 tỷ đồng). Có thể nói đây là một sự nỗ lực, cố gắng cực kỳ lớn của Lãnh đạo tỉnh trong giai đoạn Tỉnh ta bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ và có nhiều nhiệm vụ chi cần thiết phải thực hiện; điều này, thể hiện sự chỉ đạo, điều hành tài chính ngân sách linh hoạt, hợp lý, khoa học của Lãnh đạo tỉnh và đã tạo thuận lợi rất lớn cho quá trình điều hành tài chính ngân sách của Tỉnh trong thời gian đến.

So sánh với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và tương quan tình hình kinh tế- xã hội với 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung; 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho biết, quy mô nền kinh tế của tỉnh không ngừng tăng lên qua các năm, đưa Quảng Ngãi vào top 20 tỉnh, thành phố có quy mô nền kinh tế lớn nhất cả nước; có đà tăng trưởng mạnh mẽ. Quy mô GRDP của tỉnh đứng thứ 2/5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, 4/14 tỉnh vùng kinh tế miền Trung. GRDP bình quân đầu người đứng thứ 2/5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, 2/14 tỉnh vùng kinh tế miền Trung, chỉ xếp sau Đà Nẵng. Thu ngân sách nhà nước đứng đầu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và đứng thứ 2 trong khu vực miền Trung.

Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp hữu hiệu. Chỉ số PAR INDEX năm 2021, tỉnh tăng 24 bậc so với năm 2020, từ vị trí 63 lên vị trí 39/63 tỉnh, thành phố; chỉ số PAPI tăng 17 bậc so với năm 2020, từ vị trí 60 lên vị trí 43/63 tỉnh, thành phố.

Tuy vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 cũng còn có những hạn chế nhất định, đó là: Một số lĩnh vực tăng trưởng chưa đạt được kết quả như mong đợi như: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 2,19% (thấp hơn kế hoạch đề ra 3,5%); cơ cấu khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trong nền kinh tế tỉnh ta hiện nay là 15,6%, trong khi tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 33,64%. Thương mại dịch vụ phát triển quá chậm, chưa đổi mới, chưa khai thác hiệu quả dư địa hiện có nên đang dần bị bỏ xa so với các tỉnh trong khu vực.

Mặc dù kinh tế tăng trưởng khá cao nhưng thiếu sự ổn định, bền vững, chưa đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực; giá trị sản xuất công nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào giá trị của sản phẩm lọc hóa dầu và thép. Nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước chưa được tháo gỡ vướng mắc do sự chồng chéo giữa các quy định của pháp luật nên “điểm nghẽn” trong đầu tư ngoài ngân sách vẫn chưa được khơi thông. Cơ sở hạ tầng của Tỉnh còn nhiều hạn chế, thiếu kết nối, thiếu đồng bộ, đặc biệt là đô thị thành phố Quảng Ngãi. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo chuẩn mới quốc gia còn ở mức cao. Việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số lĩnh vực còn hạn chế...

Cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, năm 2023 là năm giữa và là năm tăng tốc để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 được dự báo sẽ diễn ra trong bối cảnh có những cơ hội cũng như thách thức. Để tổ chức triển khai đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2023 cả hệ thống chính trị cần phải quyết tâm và nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp: Thực hiện nhất quán, đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”; tranh thủ các gói kích thích, phục hồi kinh tế của Trung ương để thúc đẩy phục hồi và phát triển KTXH; tạo đột phá trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng thu hút đầu tư của tỉnh; giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên UBND tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi để phát huy kết quả đã đạt được cũng như khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.

Tập trung triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết chuyên đề, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh; bám sát chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để xây dựng chương trình công tác và thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng; tập trung giải quyết những vấn đề mấu chốt có tính chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương nhằm đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của địa phương, nâng cao chất lượng, đời sống của nhân dân. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án có tính lan tỏa tạo động lực cho phát triển …

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh sẽ ban hành các kế hoạch và biện pháp triển khai thực hiện các chỉ số này trên toàn tỉnh, vì vậy yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là tại Bộ phận một cửa các cấp phải nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng quy định, không được có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, đồng thời phải nhận thức đầy đủ nội dung phục vụ tổ chức và công dân là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính nhà nước. Với mục tiêu là xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân, thay đổi quan niệm xem người dân, doanh nghiệp là đối tượng quản lý sang xem người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Nhận định về thời cơ, thách thức và căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được phân tích ở trên, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các cấp, các ngành trong hệ thống các cơ quan hành chính tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách thức làm việc, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ được giao; khuyến khích tư duy đột phá, hiến kế, tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói được làm được, nói ít làm nhiều; không ngại khó, ngại khổ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, không thụ động, chờ sự chỉ đạo của cấp trên mới thực hiện; chủ động xây dựng được các mối quan hệ gần gũi, thường xuyên tương tác với các cơ quan Trung ương để tranh thủ kịp thời các nguồn lực cho tỉnh; đặt việc thực hiện nhiệm vụ của các ngành, lĩnh vực trong xu thế chung với các ngành, lĩnh vực tương ứng của các tỉnh trong khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân Tỉnh nhà hãy chung sức, đồng lòng, sát cánh, ủng hộ và giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KTXH; đồng thời, với tinh thần cầu thị, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Theo quangngai.gov.vn