DỊCH VỤ

- Lập dự án đầu tư
- Tư vấn thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng.
- Tổ chức sự kiện, các hoạt động quảng bá.
- Tổ chức hội thảo, toạ đàm.
- Liên kết với các cơ sở đào tạo, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho doanh nghiệp.
- Tư vấn thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, VPĐD, chi nhánh.