GIỚI THIỆU IPC QUẢNG NGÃI

 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi được thành lập tại Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 25/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

Tên tiếng Anh trong giao dịch đối ngoại: Quang Ngai Provincial Investment Promotion Center (gọi tắt là IPC Quang Ngai).

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và môi trường đầu tư của tỉnh để kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.

- Làm đầu mối tiếp đón, tổ chức tiếp xúc với các nhà đầu tư, hỗ trợ và tư vấn cho các nhà đầu tư tìm kiếm, lựa chọn cơ hội và hình thành dự án đầu tư.

- Tiếp nhận dự án đầu tư, hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục đầu tư. Tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan đối với quyết định chủ trương đầu tư dự án ngoài KKT Dung Quất, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh.

- Tham mưu cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (Nghị quyết 19/NQ-CP);

- Thực hiện các hợp đồng dịch vụ, hỗ trợ theo đề nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước như: Lập dự án đầu tư, tổ chức các sự kiện (lễ khởi công, động thổ, khánh thành, công bố quy hoạch,...) và hỗ trợ tư vấn pháp lý theo đề nghị của nhà đầu tư.

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
Số 37 Phạm Văn Đồng - Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255. 716222 - 3819129 – 818886
Fax: 0255.3818382
Email: ttxtdt@quangngai.gov.vn

2. Tổ chức, bộ máy

Gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc và 03 Phòng chuyên môn, cụ thể:

Lãnh đạo Trung tâm

Ông Lê Văn Tài
Chức vụ: Giám đốc 
Điện thoại : 0982280820

Ông Nguyễn Duy Diễn
Chức vụ: Phó Giám đốc 
Điện thoại: 0982552412

Ông Trần Minh Ngọc
Chức vụ: Phó Giám đốc 
Điện thoại: 0914012017

Phòng Tổ chức - Hành chính

Ông Trương Quang Bảo
Chức vụ: Phụ trách phòng
Điện thoại: 0912476925

Bà Nguyễn Thị Hà Ly
Chức vụ: Kế toán
Điện thoại: 01273723057

Bà Phan Thị Thắm
Chức vụ: Cán sự
Điện thoại: 0917813539

Phòng Xúc tiến đầu tư

Bà Phạm Thị Trúc Viên
Chức vụ: Phụ trách phòng
Điện thoại: 01656131653

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0982302229

Ông Trương Văn Nguyện
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0923654007

Ông Vũ Minh Vũ
Chức vụ: Chuyên viên

Phòng Tư vấn - Dịch vụ

Ông Tạ Quang Vinh
Chức vụ: Phụ trách phòng
Điện thoại: 0913491117

Bà Nguyễn Thị Phương Trang
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0914908890

Ông Nguyễn Phước Lộc
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0914607579

Ông Hồ Quang Nghĩa
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0987046627

Bà Bù Thị Bích Quyên
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0914908890