ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT

Địa chỉ Khách sạn

1. Khách sạn Cẩm Thành
01 Phạm Văn Đồng, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 822 606
Fax: (84-55) 825 610

2. Khách sạn Centre (Trung Tâm)
784 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 829 999
Fax: (84-55) 822 460

3. Khách sạn Công Đoàn
137 Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 820 848/ 820 779
Fax: (84-55) 822 757

4. Khách sạn Đồng Hưng
497 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 825 322/ 821 704
Fax: (84-55) 825 321

5. Khách sạn Đồng Lợi
1 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 830 556/ 830 558
Fax: (84-55) 825 321

6. Khách sạn Hoa Viên
12 Phan Chu Trinh, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 823 455

7. Khách sạn Hùng Vương
41 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 710 477/ 710 478

8. Khách sạn Hưng Hà
495 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 815 772

9. Khách sạn Hưng Vượng
33 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 818 828

10. Khách sạn Hương Trà
469 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 822 838
Fax: (84-55) 815 769

11. Khách sạn Kim Thành
19 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 823 471
Fax: (84-55) 826 134

12. Khách sạn Mỹ Trà
Thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 842 985
Fax: (84-55) 842 980

13. Khách sạn Nguyễn Huệ
489 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 823 472

14. Khách sạn Ninh Thọ
Lô 359 ĐườngThành Cổ, Núi Bút, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 817 575

15. Khách sạn Petro-Sông Trà
2 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 822 665
Fax: (84-55) 822 204

16. Khách sạn Sa Huỳnh
Quốc lộ 1A Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 860 311
Fax: (84-55) 860 661

17. Khách sạn Thanh Bình
Đường Bà Triệu, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 829 537

18. Nhà khách UBND tỉnh
54 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 822 873

Địa chỉ Bệnh viện và Trung tâm Y tế
TT Tên Bệnh viện Địa chỉ
1 Trung Tâm Y Tế Huyện Bình Sơn Thị trấn Châu ổ, huyện Bình Sơn
2 Trung Tâm Y Tế Huyện Đức Phổ Thị trấn Đức phổ, huyện Đức Phổ
3 Trung Tâm Y Tế Huyện Ba Tơ Thị trấn Ba tơ, huyện Ba Tơ
4 Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi Đường Lê Hữu Trác, TP Quảng Ngãi
5 Trung Tâm Y Tế Huyện Mộ Đức Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức
6 Trung Tâm Y Tế Huyện Nghĩa Hành Thị trấn Chợ chùa, huyện Nghĩa Hành
7 Trung Tâm Y Tế Huyện Sơn Tây Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
8 Trung Tâm Y Tế Huyện Sơn Tịnh Tịnh Ấn Tây, Huyện Sơn Tịnh
9 Trung tâm Y tế TP Quảng ngãi 43 Ngô quyền, TP Quảng Ngãi
10 Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nghĩa Khối I –TT La Hà, huyện Tư Nghĩa
11 Bệnh Viện Đa Khoa TP Quảng Ngãi 222 Nguyễn Du, TP Quảng Ngãi
12 Trung Tâm Y Tế Huyện Trà Bồng Thị trấn Trà xuân, huyện Trà Bồng
13 Trung Tâm Y Tế Lý Sơn Xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn
14 Trung Tâm Y Tế Sơn Hà Thị trấn Di lăng, huyện Sơn Hà
Địa chỉ trường học
TT Tên Trường học Địa chỉ
1 Trường ĐH Phạm Văn Đồng 986 Quang Trung, tp  Quảng Ngãi
2 Trường ĐH Tài chính - Kế toán Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
3 Trường ĐH Công nghiệp TPHCM 938 Quang Trung, tp Quảng Ngãi
4 Trường Trung cấp Y tế Quảng Ngãi  405 Nguyễn Chánh, tp Quảng Ngãi
5 Trường CĐ nghề cơ giới Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức
6 Trung Tâm Y Tế Huyện Nghĩa Hành Thị trấn Chợ chùa, huyện Nghĩa Hành
7 Trung Tâm Y Tế Huyện Sơn Tây Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
8 Trung Tâm Y Tế Huyện Sơn Tịnh Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa 
9 Trường Cao Đẳng nghề Dung Quất Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn