VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắt
1667/UBND-KGVX 16/04/2020 Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong tình hình mới
533/QĐ-UBND 14/04/2020 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
417/QĐ-UBND 26/03/2020 Quyết định Ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020
43/BC-UBND 19/03/2020 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Quý I năm 2020)
988/UBND-TH 11/03/2020 Về việc hoãn tổ chức Chương trình Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp năm 2020
25/2020/NĐ-CP 28/02/2020 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
101/QĐ-UBND 14/02/2020 Quyết định ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
57/QĐ-UBND 22/01/2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2020
120/KH-UBND 03/09/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh quý III/2019
705/QĐ-UBND 22/05/2019 Quyết định Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
364/QĐ-UBND 20/05/2019 Quyết định Về việc bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 và định hướng đến năm 2021
77/KH-UBND 17/05/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Quảng Ngãi năm 2019
75/KH-UBND 15/05/2019 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi và Hội nghị xúc tiến đầu tư (Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/4/2019)
214/QĐ-UBND 29/03/2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 và định hướng đến năm 2021
246/QĐ-UBND 28/02/2019 Quyết định Về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019
2351/QĐ-UBND 24/12/2018 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
1658/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
1653/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
927/QĐ-UBND 12/06/2018 Quyết định ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018
82/2018/NĐ-CP 22/05/2018 Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế


Tổng số: 173  văn bản Trang : / 9 trang