Chi bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Chiều ngày 12/3, tại trụ sở, Chi bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022. Tham dự Đại hội có đại diện Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư và toàn thể đảng viên của Trung tâm.

Tại Đại hội, các đảng viên đã được nghe Báo cáo chính trị Đại hội; báo cáo kiểm điểm cấp ủy; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020–2022. Cũng tại Đại hội, các đảng viên thuộc Chi bộ đã phát biểu nhiều ý kiến, tham gia thảo luận các báo cáo Chính trị của Chi bộ.

Theo Báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, cấp ủy Chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên trong xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đạt kết quả tốt, duy trì đều đặn sinh hoạt Chi bộ định kỳ. Các đảng viên trong Chi bộ đồng tâm, đồng sức, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong nhiệm kỳ qua. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đại diện Đảng ủy Sở đánh giá cao nội dung các báo cáo của Chi bộ trình bày tại Đại hội, đặc biệt với các ý kiến tại Đại hội đã thể hiện rõ tính đảng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tất cả đồng sức đồng lòng vì mục tiêu chung xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Về phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2022, đại diện Đảng ủy Sở đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập trung vào một số giải pháp có tính đột phá, chủ động tháo gỡ những khó khăn trong công tác chuyên môn; tổ chức sinh hoạt đúng quy định; thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng; xây dựng khối đoàn kết trong Chi bộ, tập trung dân chủ, chế độ phê bình, tự phê bình; tiếp tục chú trọng công tác phát triển đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại Đại hội, với tinh thần thẳn thắn các đảng viên đã tập trung thảo luận, bổ sung xây dựng nghị quyết Đại hội Chi bộ trong nhiệm kỳ mới, bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt Chi bộ, đồng chí Bí thư đã cảm ơn các ý kiến chỉ đạo quý báu của lãnh đạo Đảng ủy cấp trên, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ Trung tâm khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.