Đầu tư Cửa hàng xăng dầu Tư Nghĩa

UBND tỉnh vừa có Quyết định chấp thuận Công ty TNHH Năng lượng Tự Phú miền Trung đầu tư cửa hàng xăng dầu Tư Nghĩa, tại xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 4.080,5m2, tổng vốn đầu tư trên 12,5 tỷ đồng.

Đây là cửa hàng xăng dầu cấp II, gồm 06 cột bơm điện tử, 06 bể chứa xăng dầu với tổng dung tích tối đa 150m3.