Đề xuất đầu tư dự án Du lịch sinh thái kết hợp trồng nho Nhật Bản ứng dụng công nghệ cao và dự án Bảo tồn và phát triển cây cam đường

UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý về chủ trương cho phép Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát được nghiên cứu, khảo sát và đề xuất đầu tư 02 dự án: Du lịch sinh thái kết hợp trồng nho Nhật Bản ứng dụng công nghệ cao tại Mũi Ba Làng An, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và dự án Bảo tồn và phát triển cây cam đường trên đảo Bé tại huyện Lý Sơn.

Theo Tờ trình, dự án phát triển du lịch sinh thái bền vững Mũi Ba Làng An gắn với ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trồng cây nho Nhật Bản tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích dự kiến khảo sát, nghiên cứu khoảng 200ha.

Dự án bảo tồn và phát triển cây cam đường trên đảo Bé, huyện Lý Sơn. Diện tích dự kiến khảo sát, nghiên cứu khoảng 15ha.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan và địa phương hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định.