Nghiên cứu, đề xuất dự án Nhà máy điện mặt trời tại hồ Mạch Điểu, huyện Mộ Đức

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý về chủ trương Công ty Cổ phần năng lượng TNPower nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án Nhà máy điện mặt trời tại khu vực hồ Mạch Điểu, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức.

Trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án, Công ty cần lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng mặt trời; đảm bảo các thông số về cường độ bức xạ mặt trời, số giờ nắng trong năm, điều kiện khí hậu vùng dự án; lựa chọn khu vực có hiệu quả sử dụng đất thấp và không chồng lấn với các dự án khác,...