Đầu tư dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu Đức Hiệp

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, do Công tyTNHH MTV kinh doanh Minh Sơn làm chủ đầu tư.

Quy mô xây dựng cửa hàng xăng dầu cấp III, gồm 04 cột bơm điện tử, 03 bể chứa xăng dầu với tổng dung tích chứa tối đa 45m3. Tổng vốn đầu tư 2,8 tỷ đồng. Kinh doanh xăng dầu, LPG, các sản phẩm nhớt phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn.