Đề xuất đầu tư dự án Khu du lịch nông nghiệp sinh thái và kết hợp trồng các loại cây ăn quả tại huyện Tư Nghĩa

UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý về chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Blacksoil Việt Nam và Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp nước Sa Huỳnh (Liên doanh) được nghiên cứu, khảo sát và đề xuất đầu tư dự án Khu du lịch nông nghiệp sinh thái và kết hợp trồng các loại cây ăn quả tại huyện Tư Nghĩa.

Theo Tờ trình, dự án được triển khai đầu tư quy mô khoảng 108,3ha, tại xã Nghĩa Hòa và xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Với mục tiêu của dự án: Hình thành khu trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với nòng cốt là các doanh nghiệp tham gia đầu tư để tạo ra công nghệ cao phục vụ nông nghiệp hoặc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao; đầu tư xuất khẩu nông nghiệp ứng dụng cao, chế biến nông sản an toàn thực phẩm và môi trường bền vững; đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo các điều kiện để thực hiện các công trình nghiên cứu cơ bản, có thể làm mẫu triển khai hàng loạt các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước ,…

UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND huyện Tư nghĩa hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định.