Đề xuất đầu tư Trạm bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô, kết hợp kinh doanh xăng dầu tại xã Phổ Châu

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý về chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Petro Dung Quất được nghiên cứu, khảo sát và đề xuất dự án Trạm bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô, kết hợp kinh doanh xăng dầu và thương mại dịch vụ tại xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND huyện Đức Phổ hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định.