UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bao bì công nghiệp Intersack Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư số 1775/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 về việc đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bao bì công nghiệp Intersack Quảng Ngãi do Công ty TNHH Intersack Việt Nam làm chủ đầu tư.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Mục tiêu của dự án là: Đầu tư sản xuất, kinh doanh bao bì công nghiệp từ Plastic, nguyên vật liệu nhựa dùng trong đóng gói và che phủ.

Quy mô: 2 triệu chiếc/năm, tương đương 5.200 tấn SP/năm, chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: 01 triệu chiếc/năm, tương đương 2.600 tấn SP/năm, Giai đoạn 2: 01 triệu chiếc/năm, tương đương 2.600 tấn SP/năm.

Tổng vốn đầu tư khoảng 140 tỷ đồng
Địa điểm thực hiện dự án: Cụm Công nghiệp Quán Lát, xã Đức Chánh và Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Diện tích đất dự kiến sử dụng: 4,5 ha
Tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn 1: Từ Quý III/ 2017 – Quý IV/2018; Giai đoạn 2: Từ Quý I/ 2025 – Quý III/2025 ./.