UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu sinh vật cảnh và kinh doanh dịch vụ thiết bị xe ô tô

   Ảnh minh họa.   

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư số 1685/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 về việc đầu tư dự án Khu sinh vật cảnh và kinh doanh dịch vụ thiết bị xe ô tô do Công ty TNHH Hưng Hà làm chủ đầu tư.

Theo đó, Mục tiêu của dự án là: Đầu tư xây dựng Khu sinh vật cảnh và kinh doanh dịch vụ thiết bị xe ô tô, đáp ứng nhu cầu thị trường trong tỉnh và góp phần chỉnh trang đô thị thành phố Quảng Ngãi.

Quy mô: 01 Showroom ô tô, phụ tùng ô tô, 01 Nhà kho, 01 Nhà điều hành, 01 Khu ươm giống hoa, 01 Khu sinh vật cảnh và cây xanh.

Địa điểm xây dựng: Phường nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi.
Tổng vốn đầu tư khoảng 13,6 tỷ đồng
Diện tích đất dự kiến sử dụng: 3.611,6m2.
Tiến độ thực hiện dự án: Từ Quý III/ 2017 – Quý IV/2018./.