QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng

DỊCH VỤ


- Lập dự án đầu tư
- Tư vấn thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng.
- Tổ chức sự kiện, các hoạt động quảng bá.
- Tổ chức hội thảo, toạ đàm.
- Liên kết với các cơ sở đào tạo, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho doanh nghiệp.
- Tư vấn thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, VPĐD, chi nhánh.VIDEOS
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Việt)
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Anh)

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Diện tích tỉnh Quảng Ngãi
0,2 km2
Dân số
0 người
GRDP bình quân đầu người (2020)
0 USD / người
Kim ngạch xuất khẩu (2020)
0, triệu USD
Đầu tư FDI (lũy kế đến 12/2020)
65 dự án / 0, triệu USD
Xếp hạng PCI (2020)
0 / 63

LIÊN KẾT - HỢP TÁC

Địa chỉ: 37 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3819129 & 055.3819715 - FAX: 055 3818382 - Email: ttxtdt@quangngai.gov.vn
Số lượt truy cập: 2.536.521