QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng

GIỚI THIỆU IPC QUẢNG NGÃI


Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi được thành lập tại Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 25/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi. 

Tên tiếng Anh trong giao dịch đối ngoại: Quang Ngai Provincial Investment Promotion Center (gọi tắt là IPC Quang Ngai).

1. Chức năng – Nhiệm vụ  

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và môi trường đầu tư của tỉnh để kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.

- Làm đầu mối tiếp đón, tổ chức tiếp xúc với các nhà đầu tư, hỗ trợ và tư vấn cho các nhà đầu tư tìm kiếm, lựa chọn cơ hội và hình thành dự án đầu tư.

- Tiếp nhận dự án đầu tư, hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục đầu tư. Tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan đối với quyết định chủ trương đầu tư dự án ngoài KKT Dung Quất, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh.

- Tham mưu cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (Nghị quyết 19/NQ-CP);

- Thực hiện các hợp đồng dịch vụ, hỗ trợ theo đề nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước như: Lập dự án đầu tư, tổ chức các sự kiện (lễ khởi công, động thổ, khánh thành, công bố quy hoạch,...) và hỗ trợ tư vấn pháp lý theo đề nghị của nhà đầu tư.

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

37 Phạm Văn Đồng - Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Tel:  0255. 716222 - 3819129 - 818886
Fax:  0255. 3818382
E-mail: ttxtdt@quangngai.gov.vn

2. Về cơ cấu tổ chức, bộ máy

Gồm có Giám đốc, các Phó Giám đốc và 03 Phòng chuyên môn, cụ thể:

 
 
 
 

 VIDEOS
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Việt)
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Anh)

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Diện tích tỉnh Quảng Ngãi
0,2 km2
Dân số
0 người
GRDP bình quân đầu người (2017)
0 USD / người
Đầu tư DDI (đến hết 2017)
0, tỷ USD
Đầu tư FDI (đến hết 2017)
0, tỷ USD
Xếp hạng PCI (2017)
0 / 63

LIÊN KẾT - HỢP TÁC

Chịu trách nhiệm biên tập: Nguyễn Đức Thạnh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: 37 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3819129 & 055.3819715 - FAX: 055 3818382 - Email: ttxtdt@quangngai.gov.vn
Số lượt truy cập: 1.543.447