QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng

TÀI LIỆU ĐẦU TƯ


Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030
Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung (điều chỉnh) đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035
Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 (Tiếng Nhật)
Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 (Tiếng Hàn)
Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 (Tiếng Anh)
Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 (Tiếng Việt)
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng đầu tư (Tiếng Việt - Tiếng Hàn)
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng đầu tư (Tiếng Việt - Tiếng Nhật)
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng đầu tư (Tiếng Việt - Tiếng Anh)
Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 phê duyệt quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020
Quyết định số 4404/QĐ-BCT phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020"
Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn) tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 phê duyệt quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2020, có xét đến năm 2030
Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 phê duyệt quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020
Quyết định 638/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao để lựa chọn nhà đầu tư
Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
Quyết định số 4813/QĐ-BCT ngày 08/02/2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025 , có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110KV
Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi (song ngữ tiếng Việt - tiếng Anh)


VIDEOS
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Việt)
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Anh)

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Diện tích tỉnh Quảng Ngãi
0,2 km2
Dân số
0 người
GRDP bình quân đầu người (2017)
0 USD / người
Đầu tư DDI (đến hết 2017)
0, tỷ USD
Đầu tư FDI (đến hết 2017)
0, tỷ USD
Xếp hạng PCI (2017)
0 / 63

LIÊN KẾT - HỢP TÁC

Chịu trách nhiệm biên tập: Nguyễn Đức Thạnh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: 37 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3819129 & 055.3819715 - FAX: 055 3818382 - Email: ttxtdt@quangngai.gov.vn
Số lượt truy cập: 1.912.036