QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2017


DANH MỤC DỰ ÁN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NĂM 2016 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (Click để xem)

 

 


 

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN DDI 2017 TỈNH QUẢNG NGÃI

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT Tên dự án Chủ đầu tư Vốn đăng ký
1 Trang trại chăn nuôi bò cái giống và bò thịt chất lượng cao Công ty TNHH Chăn nuôi Thuận Đức 1.8
2 Trang trại chăn nuôi gia súc chất lượng cao sông Trà Công ty TNHH SX TM DV Sông Trà Quảng Ngãi 30
3 Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát 60.000

 
VIDEOS
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Việt)
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Anh)

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Diện tích tỉnh Quảng Ngãi
0,2 km2
Dân số
0 người
GRDP bình quân đầu người (2016)
0 USD / người
Đầu tư DDI (đến hết 2016)
0, tỷ USD
Đầu tư FDI (đến hết 2016)
0,0 tỷ USD
Xếp hạng PCI (2016)
0 / 63

LIÊN KẾT - HỢP TÁC

Chịu trách nhiệm biên tập: Nguyễn Đức Thạnh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: 37 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3819129 & 055.3819715 - FAX: 055 3818382 - Email: ttxtdt@quangngai.gov.vn
Số lượt truy cập: 1.283.184