QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắt
120/KH-UBND 03/09/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh quý III/2019
705/QĐ-UBND 22/05/2019 Quyết định Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
364/QĐ-UBND 20/05/2019 Quyết định Về việc bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 và định hướng đến năm 2021
77/KH-UBND 17/05/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Quảng Ngãi năm 2019
75/KH-UBND 15/05/2019 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi và Hội nghị xúc tiến đầu tư (Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/4/2019)
214/QĐ-UBND 29/03/2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 và định hướng đến năm 2021
246/QĐ-UBND 28/02/2019 Quyết định Về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019
2351/QĐ-UBND 24/12/2018 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
1658/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
1653/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
927/QĐ-UBND 12/06/2018 Quyết định ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018
82/2018/NĐ-CP 22/05/2018 Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
69/BC-UBND 16/04/2018 Báo cáo Kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi năm 2017, giải pháp năm 2018 và những năm tiếp theo
51/KH-UBND 03/04/2018 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị “Phân tích, đánh giá kết quả PCI năm 2017, giải pháp năm 2018; triển khai Bộ chỉ số (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi”
08/CT-UBND 03/04/2018 Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi
39/KH-UBND 14/03/2018 Kế hoạch liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
389/QĐ-UBND 07/03/2018 Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi
04/CT-UBND 22/02/2018 Chỉ thị Về việc đẩy mạnh thực hiện việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
787/UBND-TH 07/02/2018 V/v các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018


Tổng số: 165  văn bản Trang : / 9 trang

VIDEOS
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Việt)
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Anh)

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Diện tích tỉnh Quảng Ngãi
0,2 km2
Dân số
0 người
GRDP bình quân đầu người (2018)
0 USD / người
Đầu tư DDI (đến hết 2018)
0, tỷ USD
Đầu tư FDI (đến hết 2018)
0, tỷ USD
Xếp hạng PCI (2018)
0 / 63

LIÊN KẾT - HỢP TÁC

Chịu trách nhiệm biên tập: Nguyễn Đức Thạnh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: 37 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3819129 & 055.3819715 - FAX: 055 3818382 - Email: ttxtdt@quangngai.gov.vn
Số lượt truy cập: 1.681.024