QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắt
787/UBND-TH 07/02/2018 V/v các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018
8063/KH-UBND 29/12/2017 Tổ chức Chương trình Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp năm 2018
5063/KH-UBND 18/08/2017 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi năm 2017
1439/QĐ-UBND 07/08/2017 Quyết định Về việc mở rộng Cụm công nghiệp Quán Lát, xã Đức Hiệp và Đức Chánh, huyện Mộ Đức
1383/QĐ-UBND 28/07/2017 Quyết định Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2017-2018, định hướng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi
1284/QĐ-UBND 11/07/2017 Quyết định phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2017
4141/KH-UBND 10/07/2017 Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 và những năm tiếp theo
01/QĐ-BCĐ 12/06/2017 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi
04/2017/QH14 12/06/2017 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
113/BC-UBND 05/06/2017 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017
68/2017/NĐ-CP 25/05/2017 Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
344/QĐ-UBND 12/05/2017 Quyết định Ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Quảng Ngãi
2736/UBND-TH 11/05/2017 Bổ sung các dự án vào Danh mục dự án lựa chọn sơ bộ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
11/2017/QĐ-TTg 11/04/2017 Quyết định về cơ chế khuyến khích các dự án điện mặt trời tại địa phương
1616/KH-UBND 27/03/2017 Kế hoạch hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
370/QĐ-UBND 08/03/2017 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
185/QĐ-UBND 28/02/2017 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
949/KH-UBND 27/02/2017 Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan
933/UBND-TH 24/02/2017 Công văn V/v nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
197/QĐ-UBND 13/02/2017 Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh Ủy về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020


Tổng số: 142  văn bản Trang : / 8 trang

VIDEOS
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Việt)
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Anh)

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Diện tích tỉnh Quảng Ngãi
0,2 km2
Dân số
0 người
GRDP bình quân đầu người (2016)
0 USD / người
Đầu tư DDI (đến hết 2016)
0, tỷ USD
Đầu tư FDI (đến hết 2016)
0,0 tỷ USD
Xếp hạng PCI (2016)
0 / 63

LIÊN KẾT - HỢP TÁC

Chịu trách nhiệm biên tập: Nguyễn Đức Thạnh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: 37 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3819129 & 055.3819715 - FAX: 055 3818382 - Email: ttxtdt@quangngai.gov.vn
Số lượt truy cập: 1.326.182