QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắt
1658/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
1653/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
927/QĐ-UBND 12/06/2018 Quyết định ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018
82/2018/NĐ-CP 22/05/2018 Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
69/BC-UBND 16/04/2018 Báo cáo Kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi năm 2017, giải pháp năm 2018 và những năm tiếp theo
51/KH-UBND 03/04/2018 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị “Phân tích, đánh giá kết quả PCI năm 2017, giải pháp năm 2018; triển khai Bộ chỉ số (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi”
08/CT-UBND 03/04/2018 Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi
39/KH-UBND 14/03/2018 Kế hoạch liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
389/QĐ-UBND 07/03/2018 Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi
04/CT-UBND 22/02/2018 Chỉ thị Về việc đẩy mạnh thực hiện việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
787/UBND-TH 07/02/2018 V/v các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018
24/QĐ-UBND 10/01/2018 Quyết định Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
01/KH-UBND 03/01/2018 Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
8063/KH-UBND 29/12/2017 Tổ chức Chương trình Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp năm 2018
5063/KH-UBND 18/08/2017 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi năm 2017
1439/QĐ-UBND 07/08/2017 Quyết định Về việc mở rộng Cụm công nghiệp Quán Lát, xã Đức Hiệp và Đức Chánh, huyện Mộ Đức
1383/QĐ-UBND 28/07/2017 Quyết định Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2017-2018, định hướng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi
1284/QĐ-UBND 11/07/2017 Quyết định phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2017
4141/KH-UBND 10/07/2017 Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 và những năm tiếp theo


Tổng số: 155  văn bản Trang : / 8 trang

VIDEOS
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Việt)
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Anh)

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Diện tích tỉnh Quảng Ngãi
0,2 km2
Dân số
0 người
GRDP bình quân đầu người (2017)
0 USD / người
Đầu tư DDI (đến hết 2017)
0, tỷ USD
Đầu tư FDI (đến hết 2017)
0, tỷ USD
Xếp hạng PCI (2017)
0 / 63

LIÊN KẾT - HỢP TÁC

Chịu trách nhiệm biên tập: Nguyễn Đức Thạnh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: 37 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3819129 & 055.3819715 - FAX: 055 3818382 - Email: ttxtdt@quangngai.gov.vn
Số lượt truy cập: 1.543.493