QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng

CAFE DOANH NHÂN


Lịch tham dự Chương trình “Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp năm 2018” của UBND tỉnh Quảng Ngãi

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN TẠI CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VÀ CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁNG 05/2018

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN TẠI CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VÀ CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁNG 04/2018

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN TẠI CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VÀ CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁNG 03/2018

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN TẠI CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VÀ CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁNG 02/2018 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN TẠI CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VÀ CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁNG 01/2018

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN TẠI CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VÀ CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁNG 12/2017

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN TẠI CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VÀ CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁNG 10/2017

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN TẠI CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VÀ CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁNG 9/2017

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN TẠI CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VÀ CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁNG 8/2017

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA CÁC SỞ, NGÀNH TẠI CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN THÁNG 7/2017

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN TẠI CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VÀ CÁC DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁNG 6/2017

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA CÁC SỞ, NGÀNH TẠI CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN THÁNG 5/2017 VÀ KIẾN NGHỊ CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH, HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH QUẢNG NGÃI

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA CÁC SỞ, NGÀNH TẠI CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN THÁNG 4/2017

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA CÁC SỞ, NGÀNH TẠI CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN THÁNG 3/2017

 

 VIDEOS
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Việt)
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Anh)

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Diện tích tỉnh Quảng Ngãi
0,2 km2
Dân số
0 người
GRDP bình quân đầu người (2017)
0 USD / người
Đầu tư DDI (đến hết 2017)
0, tỷ USD
Đầu tư FDI (đến hết 2017)
0, tỷ USD
Xếp hạng PCI (2017)
0 / 63

LIÊN KẾT - HỢP TÁC

Chịu trách nhiệm biên tập: Nguyễn Đức Thạnh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: 37 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3819129 & 055.3819715 - FAX: 055 3818382 - Email: ttxtdt@quangngai.gov.vn
Số lượt truy cập: 1.543.451